اول خرداد ماه روز جهانی تنوع زیستی

تنوع زیستی؛ ارزشمند ترین گنجینه بشری است...

اول خرداد ماه (22 می)روز جهانی تنوع زیستی گرامی باد

 

شعار سال 2015 روز جهانی تنوع زیستی

"تنوع زیستی؛ برای توسعه پایدار"

/ 0 نظر / 68 بازدید