معرفی کتاب + اکوتوریسم

زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد... بنجامین فرانکلین

بر روی تصاویر کلیک نمایید

 

فهرست عناوین کتاب :

فصل اول : اکوتوریسم،تعاریف و مفاهیم

فصل دوم : اکوتوریسم و توسعه

فصل سوم : اکوتوریسم  و تجارب  برخی کشور ها و ایران

بخش اول : اکوتوریسم و تجارب برخی کشور ها

بخش دوم : نگاهی به صنعت اکوتوریسم در ایران

 

 

شناسنامه کتاب :

 

تعداد صفحات : 156

قیمت : 60.000 ریال

/ 2 نظر / 288 بازدید