آشنایی با محیط بانان

  • مأمورین اجرایی محیط زیست برای انجام وظایف محوله بنا به تشخیص مدیر یا سرپرست، سلاحی را که قانوناً سازمان در اختیار آنان می گذارد حمل می کنند. سلاح سازمانی در اختیار افرادی قرار می گیرد که از طریق مراجع ذیصلاح صلاحیت حمل سلاح آنها تأیید شده باشد.

    آن دسته از مامورین سازمان که "ضابط دادگستری" هستند، صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای مأموریت های محوله برای کشف و تعقیب جرایم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک " قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" محسوب شده، و در چارچوب قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را دارند. علاوه بر این، استفاده از سلاح سازمانی در مقابل حمله حیوانات وحشی که امکان توسل به وسایل و شیوه های دیگر برای نجات مامور وجود نداشته باشد، مجاز است. مأمورین گارد محیط زیست در مواقع حمل سلاح باید ملبس به لباس فرم سازمانی بوده و کارت شناسایی و اجازه حمل سلاح خود را همراه داشته باشد.

     در این میان مأمورانی هستند که در شکارگاهها و مناطق تحت حفاظت و کنترل سازمان خدمت می کنند و محل ماموریت و خدمت آنان خارج از شهرها بوده و کنترل مداوم حوزه استحفاظی، گشت و سرکشی مستمر و متعدد به نقاط مختلف حوزه ماموریت ازضروریات وظایف قانونی آنهاست. این ماموران که الزاماً باید در محل مأموریت خود شبانه بیتوته نمایند. بر حسب شرایط منطقه و تشخیص و سیاست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در هر ماه 18 شبانه روز خدمت به طور متناوب یا متوالی و 12 روز استراحت دارند.

       بی تردید محیط بانان عزیز طی این مأموریت ها در کوهها، دشت ها ، کویر و جنگل شاهد حوادث گوناگونی هستند که بعضی سخت ، بعضی تلخ و بعضی مفرح بوده و در مواردی نیز به جراحت های عمیق و گاه به" شهادت" آنها منجر می شود. گفتنی است تا کنون حدود 120 نفر از محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست به شهادت رسیده اند.

درگیری با متخلفین و شکارچیان غیر مجاز از عمده ترین این حوادث است.

 اما همه وظایف آنها در این مقابله خلاصه نشده و حوزه ای گسترده دارد.

        به عنوان نمونه یکی از ماموریت های ایشان رساندن غذا و علوفه به حیات وحش است. باتوجه به شرایط توپوگرافی و وضعیت مراتع ایران در بسیاری از ایام سال به دلیل سرمای زیاد و نبودن علوفه و منابع غذایی کافی حیات وحش مناطق در ارتفاعات و همچنین دامنه ها با کمبود مواد غذایی روبرو هستند که در بسیاری از موارد خطر مرگ یک تهدید جدی برای حیات وحش است. بنابراین از وظایف و عملیات حساس پرسنل گارد محیط زیست تأمین و رساندن علوفه مورد نیاز حیات وحش در مناطق و زیستگاههای حساس است که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. این امر همه ساله با همکاری هوا نیروز(ارتش و سپاه)، و بهره مندی از بالگردهای آنها، پرسنل بسیج استان ها و پرسنل وظیفه و از همه مهمتر مردم بومی مناطق انجام می پذیرد.

این عملیات را می توان از مشکل ترین و طاقت فرسایش امور اجرایی برشمرد. چه بسا در بسیاری از موارد محیط بان می بایست بسته های 30 کیلویی علوفه را با خود تا ارتفاعات محل زیست کل و بـز حمل کند.

 پورتال محیط بانان شهید

/ 1 نظر / 224 بازدید
تبادل لينک اتوماتيک

سايت تبادل لينک اتوماتيک براي افزايش بازديد شما... کاملا رايگان و تاثير گذار در افزايش بازديد...