اصطلاحات درس بیولوژی حیوانات شکاری -جزوه میان ترم

ردیف

نام فارسی

اصطلاح لاتین

 

1

خارپشت ها

ERINACE OMORPHA

2

حشره خواران

SORICOMORPHA

3

خانواده هامستردم دراز

CALOMYCIDAE

4

خانواده هامستر ها و ولها

CRICETIDAE

5

دوره زمین شناسی مربوط به 50 میلیون سال پیش

Eocen

6

دوره زمین شناسی حدود هفت تا نه میلیون سال پیش

Miocene

7

شاخه

Phylum

8

رده

Class

9

راسته

Order

10

خانواده

Family

11

جنس

Genus

12

گونه

Species

13

خرس قهوه ای

Ursus arctos

14

طول سر وتنه

Head and Body

15

طول دم

Tail

16

طول کلی بدن

Total length

17

طول گوش

Ear

18

ارتفاع

Shoulder height

19

طول پا

Hind foot

20

کف رو

Plantigrade

21

پنجه رو

Digitigrade

22

سم رو

Unguligrade

23

زال یا آلبینیسم

Albinism

24

ملانیسم

Melanism

25

پالئارکتیک

Palearctic

26

ارینتال

Oriental

27

ناحیه اتیوپین

Ethiopian

28

صحارا سندی

Sahara Sindian

29

طعمه گیرها

Predators

30

قلمرو

Territory

31

گستره خانگی

Home-Range

32

خواب زمستانی

Hibernation

33

تک همسری

Monogamous

34

چند همسری

Polygamous

35

اتحادیه جهانی حفاظت

IUCN

36

گونه های در معرض تهدید

Threatened

37

دوربین های تله ای

Camera Trap

38

گیرنده

Sensor

39

ریمه

Pellet

40

پینه

pad

41

دندان های پیشین

incisors

42

نیش

canines

43

پیشین آسیا

premolars

44

آسیا

molars

  تایپ از : رئیس الساداتی


/ 0 نظر / 129 بازدید