ویژه روز زمین پاک سال 1394

"تنها یک زمین داریم؛ در حفظ و حراست از آن بکوشــــیم"

دوم اردبیهشت ماه روز زمین پاک گرامی باد


شعار امسال روز زمین پاک :

"زمین پاک؛ با حفاظت از آب و خاک"

*********

محور های اجرایی برنامه های گرامیداشت روز زمین پاک

1.تولید کمتر زباله (با تمرکز بر مسئولیت مردم)

2.تصفیه فاضلاب ها (با تمرکز بر مسئولیت دولت)

3.حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک (با تمرکز بر مسئولیت مشترک دولت و مردم)

/ 0 نظر / 217 بازدید