تفاهم نامه محیط زیست و گردشگری

نظارت، ساماندهی و بهبود وضعیت زیست محیطی (مدیریت سبز) مراکز تفریحی- توریستی، تأمین بودجه و اعتبارات کافی و مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های طبیعت‌گردی پایدار در کشور، همـکاری در حفظ و نگهداری اجـزای تنوع‌زیستی اعم از گیاهی، جانوران خشکی‌زی و آبزیان واقـع در باغ‌ها، برکه ها، مـوزه‌ها، کاخ‌ها و سـایر اماکـن تاریخی، حفاظت از محـدوده‌های طبیعی واقـع در پیـرامون اماکن تاریخی و فـرهنگی تحـت مدیریت سازمان میـراث‌فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، تاکید بر انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری مشمول انجام مطالعات ارزیابی، قبل از اجرا مطابق با ضوابط شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، پیاده‌سازی نظام مدیریت‌سبز در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کلیه واحدهای تابعه بر اساس ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و شاخص‌های مدیریت سبز، درنظرگرفتن فناوری‌های نوین زیست‌محیطی در طراحی طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری براساس شاخص‌های توسعه‌پایدار محیطی، نیز برخی از تعهدات وزارت آموزش و پرورش در این تفاهم نامه است.

بنابر این گزارش، روسای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست پس از امضای این تفاهم نامه ، نهال درختی در پارک پردیسان غرس کردند.

منبع:پام

/ 0 نظر / 38 بازدید