تقویم طبیعت

همه ما خود ساخته ایم.اما تنها افراد موفق به آن اعتراف خواهند کرد.(ارل نایتینگل)

تقویم مناسبت های زیست محیطی پاییز 93

 

 

 بر روی عکس کلیک نمایید

 

منبع : نشریه دانش طبیعت-شماره یک-پاییز 93-صفحه 49

/ 0 نظر / 83 بازدید